Ízelítő

Hírek

agarak

Magyar agár

Általános leírása

Színe: cirmos, foltos vagy egyszínű, jelzéssel vagy anélkül, fekete, zsemlye, ordas vagy hamvas. Marmagassága: 65-70 cm (kan), illetve 63-69 cm (szuka). Testtömege: 25-30 kg.

Ősi vadászkutyafajta. Nem túl filigrán, de nem is erős állat. Testhossza valamivel több, mint a marmagassága. Erős csontozatú, izmos, karcsú állat.

Feje ék alakú, hosszúkás; homloka szélesebb, mint az angol agáré. Fogazata igen fejlett, ollósán záródik. Orrtükre fekete. Füle kicsi, puha, hátracsapva tartja, de a V alakban pofához simuló fül is elfogadott. Szeme barna, középnagy, nem kidülledt, értelmes tekintetű. Nyaka nem túl hosszú, izmos, szép vonalú. Törzse megnyúlt, hihetetlenül izmos, mellkasa mély és lapos. Hasa felhúzott, hátvonala egyenes, ágyéka hosszú és izmos. Fara széles. Mellső lábai egyenesek, erősek. Hátulsó lábai izmosak. Farka meglehetősen hosszú, körülbelül a csánkig ér, a vége ívbe hajló. Mancsa boltozatos, erős, ujjai zártak. Szőrzete rövid, sima, valamivel erősebb, mint az angol agáré.

Viselkedése, tulajdonságai

Nyílt természetű, de kissé tartózkodó, értelmes állat. Igénytelen, rendkívül szívós. Szaglása viszonylag gyenge, de különösebb éles szimatra nincs is szüksége, hiszen „szemmel vadászik", mint általában az agárfélék. Hosszú, izmos lábai, mély mellkasa lehetővé teszik, hogy hosszú távon is kövesse, utolérje és leterítse a vadat.

Története

Agarunk kialakulásáról nem sokat tudunk. Egyes elméletek szerint a honfoglaló magyarok hozták magukkal, de ezt újabban vitatják. Legalábbis azt állítják, hogy ha hoztak is magukkal őseink agár típusú kutyákat, ezek az idők folyamán annyit változtak - egyebek között a török hódoltság idején kereszteződhettek az arab agarakkal, majd később az angol agarakkal -, hogy nem sok közük van ma már feltételezett őseikhez.

Hosszú időn keresztül elhanyagolt, mellőzött, szinte ismeretlen fajta volt a magyar agár. Tenyésztésével, nemesítésével nem törődtek, nem foglalkoztak, miközben szinte minden nemzet kitenyésztette a maga jellegzetes agártípusát.

Egyes kinológusok viszont éppen azt hangsúlyozzák, hogy miután Magyarországon sohasem volt különösebben népszerű az agarak futtatása, vagyis a versenyszerű agarászat, a Kárpát-medencében élő magyar agár tulajdonképpen megmaradt ősi formájában, csupán alkalmazkodott a helyi körülményekhez.

Mindenesetre - és ezzel bizony nagyot ugrottunk a magyar agár történetének ismertetésében - amikor az egyik magyar film forgatásakor Mátyás király udvarához tartozó „korabeli" magyar agarakra volt szükség sehol nem találtak ilyen állatokat. Nos, a kihaltnak vélt magyar agarat Szigethy Kálmán, a gödöllői filmtelep vezetője sajátos módon Szabolcs-Szatmár megyében fedezte fel, ahol vásárolt is egy szukát és két kant, majd ezeket továbbtenyésztette. Csupán ezután figyelt fel néhány lelkes kutyatenyésztő erre a régi magyar fajtára, és megkezdődött a magyar agár újkori tenyésztésének története, a fajta korszerű típusának kialakítására.

Használhatósága

A fajta hűséges hívei szerint a magyar agár „a versenypályán tanulékony, fáradhatatlan és igen ambiciózus". Miután edzett, igénytelen, szívós állat, tartása egyszerű, gond nélküli. Házőrzésre is alkalmas, és hűséges, megbízható társ

A magyra agár története

A FAJTA KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE

Őshonos nemzeti kutyafajtánk, amely Magyarországon alakult ki. Eredete az erdélyi kopóéhoz hasonlóan a távoli időkbe nyúlik vissza. Közismert, hogy az agár a legősibb típusú vadászkutya, amelyet az ókori ábrázolások bizonyítanak. Vadászképességei sok évezred alatt igen mélyen rögzültek. Az évezredek változatlan vadászati módjai rendkívül önálló, nagy mozgásigényű vadászkutya típust alakítottak ki. Képes volt utolérni, majd megfogni a menekülő vadat. Sokféle vadra használták, nyúlra, rókára, antilopra, szarvasra, farkasra. Szaglása nem fejlődött ki. Arra nem is volt szüksége, hiszen orrát a nagy sebesség miatt úgysem használhatta. Ez inkább akadályozta volna munkájában. Látása viszont annál fejlettebb. Szemre dolgozik. Gyorsasága helyettesítette az akkor még nem létező lőfegyvereket. Ezeket a sebes kutyákat a vadászok lóháton követték

 

 

A ma élő agárfajták így az angol, orosz, afgán, perzsa, arab, magyar egy közös őstől származnak, ez pedig az egyiptomi agár. A magyarság Ázsiából Európába vándorlása során minden valószínűséggel keleti agarakkal, ill. agár típusú kutyákkal űzte a vadászatot. A magyarok agarászatának nyomai a Kazár birodalomig nyúlnak vissza. A Kárpát-medence növényföldrajzi viszonyai a honfoglalás idejeben nem kedveztek az agarászatnak. Az Alföld erdeinek fokozatos csökkenésével kezdett feléledni az agárral való vadászati mód. Első írásos emlékeink is Szent István idejéből valók. Az Árpád-korban a sólymok, kopók, agarak rangja emelkedett. Az Anjouk alatt ez az elismertség folytatódott. Mátyás király is szenvedélyesen szerette az agarakkal való vadászatot. Janus Pannonius és Balassi Bálint műveiből ismerhettünk meg olyan utalásokat, amelyek agarakról, ill. a velük folytatott vadászatokról szólnak, felidézve a nemes passzió hangsúlyos értékét. A török hódoltság idején számos keleti jellegű agár került Magyarországra. Az arab agár átütő genetikai erejét, sivatagi sárga színét vadászkutyáink megőrizték. Az agarászat a törökök elvonulása után is megmaradt, és népszerű vadászattá vált. Nagyon kedvelt volt a nemesség körében, ugyanakkor nemesi kiváltságot is jelentett. Az agarászat lassan sportjelleget öltött és sajátos nyelvezetével a feudális Európa kedvenc szórakozásává vált. dézzük fel ezeket a magyar kifejezéseket, amelyekkel annak idején olyan találóan fogalmazták meg az agarak munkájának égés fázisait, így pl. az agarakat füzérre és nyeregre szoktatják úgy hogy a ló mellett szíjra fűzve nyugodtan, biztosan járjanak. A corka páros agáreresztő szíj. Az agarat vadászatra nem idomítják, hanem hajszolják. A hajsza megkezdése előtt a nyulat bemutatják az agaraknak. Ha egy napon több hajsza van, az agár elfárad, kifullad, kiáltott. Fiatal agarak esetében, ha a hajszolás után elfáradva abba hagyják az üldözést, és a ló mögé vonulnak, azt mondják elzüllöttek. Az agarak szemre hajtanak. Ha a nyúl kipattan, kigördül a vackából, az agarak utána iramodnak, felveszik, majd beérik. Az első agár vág rajta, s miután ilyenkor a nyúl oldalt ugrik, az agár túlfut rajta, elhajtódik. Ha a nyúl irányváltoztatásával közelebb kerül a másik agárhoz, reá hajlott, ez az agár átveszi a nyulat a másik átadja. Ha az agarak utolérik, elébe kerülnek, forgatják.

magyaragae1rtf6rte9nete-6.jpg

 

Ha az agár a nyúl várható fordulásának irányába mozdul, akkor kertel. Ha a nyúl felbukik és az agár átszalad rajta, a nyulat átszárnyalja. Védőagár az, amely nem engedi, hogy az elkapott nyúlhoz a többi hozzányúljon. Győzős agár az, amely a hajsza elején lassabban hajt, majd futását fokozatosan gyorsítja. A sebes agár ennek ellenkezője. Zsinórban hajt két agár, ha egymás mellett iramodnak, kolbászt csinál, ha egymás mögött futnak. Orrán viszi a nyulat, ha hamar fordítás nélkül kapja el. Nyeregbe szorul az agár, ha elfáradva a ló mögé húzódikMagyarországon az agarászat aranykora a XVIII. és XIX. század volt. Erre lehetőséget nyújtott a fantasztikus vadbőség. Ez az időszak a XX. század elejéig tartott. Egyre nagyobb mértékben kezdték keresztezni a magyar agarat az angol agárral olyannyira, hogy a XX. század végére megcsappant rendkívüli módon a fajtatiszta magyar agár állomány.A populáció átalakult, de megőrizte magyar őseinek kiváló belső tulajdonságait, ellenálló képességét. Igaz, hogy egy kicsit gyengébb és fáradékonyabb, sőt sérülékenyebb lett, viszont fordulékonysága, gyorsasága növekedett. A versenypályán így növekedtek az esélyei.A magyar agár minden esetre jellegzetesen terepagár volt az angol versenyagárhoz" képest

Az anglomániának, ill. versenyszellemnek volt egyenes következménye, hogy az agár vesztett eredeti típusából és nagyon nehéz feladat elé állította a későbbiekben azokat, akik a fajta megmentését tűzték ki célul..

 

A II. Világháború a magyar állatállományt is megtizedelte. Egészen 1963-ig a fajtát sokáig eltűntnek kezelték, ameddig a közeli Károlyi uradalomból származó Nagyecseden felbukkant néhány eredeti példány. Ezekkel indult meg újra a tenyésztés. 1966-ban az F.C.I. önálló fajtaként fogadta el a magyar agarat. Azóta számos nemzetközi sikert ért el a fajta, Európa több országában kedvelik és tenyésztik. Minden okunk meg van arra, hogy a fajta népszerűsége és további növekedése folytatódjonKüllemét tekintve a magyar agár erőteljes testalkatú, izmos, jellegzetesen vágtázó felépítésű fajta. Frontja, arányai, szögeilései és instabilitása a gyorsaságra és állóképességre predesztinálják. Mérete 65-75 cm. Az angol agártól elsősorban erősebb csontozata és kissé szélesebb feje, nagyobb, kissé vastagabb füle különbözteti meg. A koponya erős, széles, az arcorri rész erőteljes, de nem durva és nem elhegyesedő. Fogazata erős, szabályos, álkapcsa hatalmas, orrtükre feketén pigmentált. Szemei sötét színűek, tekintete élénk, értelmes. Törzse lapos és mély, hasa felhúzott, farka hosszú, a csánkig ér. Bőre finom, szőrzete rövid, testhez simuló. Télen aljszőrzet is borítja. Egykori jellegzetes színe a borsósárga cirmos változattal. Ma már majdnem minden agárszín megengedett. Nem kívánatos a kék, az ordas, a barna és a fekete-cser. Mint őshonos nemzeti kutyafajtánk, mindenképpen különleges figyelmet és támogatást érdemel. Egyébként természete kissé tartózkodó, de értelmes és kezelhető. Éber, jó személy és házőrző.

A fenti leírás a "Fergeteges Örökségünk" című könyvből valók.

 

Magyar agár standard

240. SZ. FCI STANDARD

FELHASZNÁLÁS:

Vadász-, és falkaeb,mely szemre vadászik. Figyelemreméltó a szaglása.
Pályaversenyzésre és coursingra kiválóan alkalmas, különösen hosszabb távon vált be. Nagyon jó kísérő, és hűséges jelzőkutya.

FCI BESOROLÁSA:

X. fajtacsoport Agarak
3. szekció Rövidszőrű agarak
Munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:

A magyar agár ősi vadászkutyafajta. Eredete a honfoglalás korához vezethető vissza, ezt ásatások során felszínre került koponyacsontok is igazolják.
Gyorsaságának növeléséhez a XIX. században különféle agárfajtákkal is keresztezték.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:

Megjelenése erőtsusárzó, erős csontozató, jól izmolt, elegáns.

FONTOS MÉRETARÁNYOK:

-A testhossz kissé nagyobb a marmagasságnál,
- Az orrhát hossza kb. a fejhossz felének felel meg.

240-1.jpg

VISELKEDÉS ÉS JELLEM:

Fáradhatatlan, kitartó, gyors. Edzett, és ellenálló, versenypályán kiváló versenyző. (Nem követelmény, hogy bármely távon gyorsabb legyen, mint az angol agár!)

Kissé tartózkodó természetű, értelmes, intelligens, hűséges. Éber, személy- és házőrző ösz töne fejlett, de ez nem vezethet oda, hogy agresszív, vagy harapós legyen.

TESTFELÉPÍTÉS:

FEJ:

Felülről és oldalról nézve meglehetősen széles alapú ékalak.
Agykoponya:Koponya: Mérsékelten erős, széles. A homlok viszonylag széles.Stop: Kifejezett.Arckoponya:Orrtükör: Viszonylag nagy; jól pigmentált, tág orrlyukakkal.Fang: Erőteljes, megnyúlt, de nem túlzottan elhegyesedő.Ajkak: Jól záródóak, feszesek, jól pigmentáltak.Állkapocs/Fogak: Hatalmas, erőteljes állkapcsok, jól fejlett, erős, szabályos és a fogképletnek megfelelő teljes ollós harapás.Pofa: Erőteljes, izmos.Szemek: Középnagyok, sötét színűek, nem dülledtek és nem mélyen ülőek. Élénk, és értelmesFülek: Igen nagyok, kimondottan vastag szövetűek. Középmagasán tűzöttek és jól hordott rózsaful formájában simulnak a nyakszirtre.
Amikor a kutya figyel, fülét felállítja. Inkább a nehéz mint a könnyű fül kívánatos, az állófül hiba.

NYAK:

Közepesen hosszú, de mégis elegáns, száraz, izmos, lebernyeg nélküli.

TÖRZS

Mar: Jól fejlett, izmos, hosszú.
Hát: Széles, egyenes, feszes, jól izmolt.
Ágyék: Nagyon széles, egyenes, erősen izmolt.
Far: Széles, enyhén csapott, erős izomzattal.Mellkas: A mellkas mély, erősen dongás, elegendő helyet biztosít a hatalmas tüdőnek és szívnek
Jól ívelt, hatranyulo bordák.Alsó vonal: Mérsékelten felhúzott.

FAROK:

Erős, vastag, csak mérsékelten elvékonyodó, középmagasan tűzött, csánkig érő, enyhén ívelt Alul drótosán szőrözött.
Nyugalmi helyzetben lefelé lógatja, akcióban a hátvonal magassásáis emeli,

ELÜLSŐ VÉGTAGOK

Általános: Az elülső végtagok erősek, inasak. Mind elölről, mind oldalról nézve egyenesek és párhuzamosak.
Lapocka, váll: Mérsékelten dőlt, mozgékony, izmos, hosszú.Felkar: Hosszú, kissé dőlt, izmos.Könyök: Rugalmasan simul a mellkashoz, mozgékony sem kifelé, sem befelé nem mozdul.Alkar: Hosszú, egyenes, erős csontozatú, szárazon izmolt.Elülső lábtőizület: Széles és erős.Elülső lábközép: Rövid, és függőleges.Elülső mancsok: Viszonylag nagyok, hosszúkásak, un. nyúlmancsok. Erőteljes talppárnák röviden tartott karmok.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK:

Általános: Jól, de nem túlzottan szögelltek, erős csontozatúak, jól izmoltak.Hátulról nézve párhuzamosak.Comb:. Hatalmasan izmolt, inkább hosszúkás izmokkal.Térd: Közepesen szögellt, erős, sem befelé, sem kifelé nem fordul.Lábszár: Hosszú, szárazon izmolt.Csánk: Erőteljes, mélyen elhelyezkedő.Hátulsó lábtő: Párhuzamos állású.Hátulsó mancsok: Viszonylag nagyok, kissé hosszúkásak, erős talppárnákkal és karmokkal.

240-2.jpg

MOZGÁS:

Terölelő, rugalmas ügetés, elölről és hátulról nézve párhuzamos vonalon mozgó végtagok.

BŐR

Viszonylag vastas, de a testre mindenhol jól simuló, sem ráncot, sem lebernyeset nem képez.

SZŐRZET.

Rövid, sűrű, durva, simán a testhez simuló. Télen tekintélyes mennyisegu és vastagsagú aljszőrzetet növeszt.


SZÍN:

Minden ismert agárszín, és színkombináció, a kizáró hibáknál felsorolt színek kivételével.

MÉRET:

Marmagasság:Kanok: 65-70 cmSzukák: 62-67 cmNem a centiméterekben mért magasság, hanem az arányosság a legfontosabb.

HIBÁK:

Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával

KIZÁRÓ HIBÁK:

-Nem típusos fejforma.- Előreharapás, hátraharapás, keresztharapás.- Egy, vagy több fog hiánya (metszőfogak, szemfogak közül 2-4., előőrlő, illetve 1 -2 őrlő.
-Kettőnél több P1 hiánya. (M3-mat nem veszik figyelembe).- Entropium, ectropium.- Kék, fehér, barna, farkasszürke, valamint fekete-cserszín, háromszínűség.
-Agresszivitás.

UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS

A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

240-3.jpg

A fenti leírás a "Fergeteges Örökségünk" című könyvből valók